БАЛАДА ПРО СОНЯШНИККатегории Iван Драч ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал В соняшника були руки i ноги, Було тiло, шорстке i зелене. Вiн бiгав наввипередки з вiтром, Вiн вилазив на грушу, i рвав у пазуху гнилицi, I купався коло млина, i лежав у пiску, I стрiляв горобцiв з рогатки. Вiн стрибав на однiй нозi, Щоб вилити з вуха воду, I раптом побачив сонце, Красиве засмагле сонце,— В золотих переливах кучерiв, У червонiй сорочцi навипуск, Що ïхало на велосипедi, Обминаючи хмари на небi... I застиг вiн на роки й столiття В золотому нiмому захопленнi: — Дайте покататися, дядьку! А нi, то вiзьмiть хоч на раму. Дядьку, хiба вам шкода?! Поезiє, сонце моє оранжеве! Щомитi якийсь хлопчисько Вiдкриває тебе для себе, Щоб стати навiки соняшником.
БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК